Impotencia, incomprensión diante destes feitos. Pedimos que se investiguen os feitos.

https://www.elprogreso.es/articulo/comarca-lugo/profanados-panteones-cementerio-castroverdes-soutomerille-camino/202207131001191589007.html