Son soamente 20€ ao ano. Para asociarte a Asociación Cultural Amigos do Patrimonio de Castroverde, podes cubrir o boletín que te presentamos a continuación ou imprimilo e envialo por correo normal a:

A.C. AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE
C/ · Rua: Travesía de Montecubeiro, 38. 27120. Castroverde.

Inscrita no Rexistro de Asociacións Culturáis da XUNTA de Galicia co nº: 2005 – 008993 – 1, e data de alta 07/10/2005.

 

MODELO ORDE PAGO CON IBAN

 

BOLETÍN DE INSCRICIÓN