Reposicion dos paneis principal e atril do roteiro Furís-Páramo. O panel principal estataba deteriorada a información, non se lía, o atril fora esnaquizado e houbo que restauralo de novo. Nos próximos días agardamos rematar o traballo de repintado dos roteiros.