CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA.

ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE

Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro

día 12 de xaneiro, sábado, de 2019 ás 16:30 h. e ás 17:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde.

Coa seguinte orde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (13-01-2018)

II.- Aprobación de contas ano 2018.

III.- Aprobación do orzamento para o ano 2019.

IV.- Actividades desenvolvidas en 2018 e a desenvolver en 2019.

V.- Renovación total da Xunta Directiva, (2019-2022) segundo rezan os Estatutos da Asociación, Capítulo III, DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN (Art.13).

Poderanse presentar as Candidaturas á Xunta Directiva ata ás 14:00 h do venres 11 de xaneiro de 2019 por escrito á presidencia ou no e-mail: amigospatimoniodecastroverde

VI.- Rolda de intervencións.

Asdo.: Antonio V Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

(Secretario) (Presidente)

Lugo, Castro Verde, a 19 de decembro de 2018

CONVOCATORIA ASEMBLEA 2019 e Roteiro.docx

RESUMO ANUAL 2018 E PROPOSTAS 2019.docx