8/2/2009 Os mellores séculos de Castroverde

Un ciclo da Asociación de Amigos do Patrimonio achega a historia local aos estudantes da man dun profesor da USC natural do municipio

Autor:

Data de publicación:

00da noticiaEnvíando datos… Espere, por favor.

· Grazas.

Volver

O actual municipio de Castroverde é unha zona cunha historia chea de acontecementos e épocas de esplendor, como o testemuñan os numerosos vestixios que quedaron de todas as etapas. Para difundir o seu coñecemento entre os estudantes, a Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde e o C.P.I. organizaron unha conferencia, impartida polo profesor de Historia da USC Hortensio Sobrado, natural deste concello.

Na campaña 1987-88 foron efectuadas escavacións arqueolóxicas na Cova dá Valiña, do Paleolítico superior. O profesor sinalou que alí estiveron os primeiros poboadores e apareceron os restos de animais e os materiais líticos máis antigos.

Tamén do período prerromano hai destacadas mostras da actividade humana nesta parte da provincia mediante a existencia de castros. No alto medievo, Sobrado referiuse a un acontecemento considerado case mítico. Trátase da batalla do Monte Medulio que, segundo dixo, atribúenlla en lugares moi distintos, pero segundo algúns indicios puido ser en Montecubeiro. Precisamente, nesta parroquia tamén se desenvolveu no século VIII a batalla contra o rei Silo, na que se enfrontaron este monarca asturiano e os nobres galegos.

O profesor, especialista na Idade Moderna, referiuse aos vestixios de cenobios, como a igrexa de Soutomerille, na que os especialistas non se poñen de acordo se se encadra no estilo hispanovisigótico ou no mozárabe, dadas as analogías que pode haber.

O señorío de Castroverde é un período especialmente interesante, a tenor do sinalado por Hortensio Sobrado. O castelo centrou a atención e as sucesivas familias de nobres ás que pertenceu. No século XIV pertenceu aos condes de Lemos e 200 anos máis tarde pasou a mans dos Altamira, que tivo alí o señorío e que o conservou durante dous séculos.

A Idade Moderna, desde o XVI ao XVIII, Castroverde atravesa un bo período económico, baseado na actividade agraria e gandeira; aumenta a poboación e hai algunhas actividades complementarias, entre as que destaca o tecido de liño en Montecubeiro, parroquia que, como quedou patente na disertación, mantivo un protagonismo constante ao longo dos séculos.

Sobrado, que foi presentado polo presidente de Amigos do Patrimonio de Castroverde, Manolo Muñiz, referiuse igualmente aos fidalgos que ocupaban os pazos de Vilabade, Carballedo e Pena, así como á Casa de Vilariño de Rebordaos e Cellán de Mosteiro. Familias como os Osorio ou os Santiso alcanzaron gran influencia e poder.

Os alumnos do colexio de Castroverde profundaron nos seus coñecementos sobre a historia local