ROTEIRO, sábado, día 15 de decembro de 2007
Con este roteiro, queremos despedir os percorridos deste ano polo noso Concello.

Saída da praza de Vilabade: Ás 10:30 h. . (Aquí deixamos os coches)
Percorrido: Arredor de tres horas (6 / 7 quilómetros).
Vilabade – Vilalle – A Frairía – Peredo – Trascastro – Masoucos – O Albardeiro.

Traer calzado axeitado, hai lama nalgunhas zonas.
Xantar : Arredor das 13:30h. // 13:45 h.

AVISAR O ANTES POSIBLE POR MOTIVO DA COMIDA
Para facilitar a organización: Avisar antes do día 12 de decembro, mércores, de 2007; nos teléfonos habituais.

Agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo.

Castroverde -Lugo-, a 6 de decembro de 2007
Asdo.: Manolo Muñiz
Presidente