XI Congreso Internacional de Enxeñaría de Proxectos.

O Departamento de Enxeñaría Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) teñen o pracer de comunicarlles a convocatoria do XI Congreso Internacional de Enxeñaría de Proxectos.

O Comité Organizador do XI Congreso, recollendo a experiencia de congresos precedentes, desexa estruturalo de modo que integre todas as sensibilidades existentes entre os profesionais e investigadores do ámbito proxectual.

Por iso, invítase a todos os especialistas que traballan na Industria, a Administración, as Empresas de Enxeñaría e Consultoría, as Universidades, os Colexios Profesionais e os Centros Tecnolóxicos e de Investigación a presentar comunicacións e asistir aos debates co fin de intercambiar coñecementos e enriquecer o mundo dos proxectos.