Homenaxe a Dona Enriqueta Otero. A guerrilleira de Castro Verde.