CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA.

ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE

Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro

día 11 de xaneiro, sábado, de 2020 ás 17:30 h. e ás 18:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde.

Coa seguinte orde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (12-01-2019).

II.- Aprobación de contas ano 2019.

III.-Actividades desenvolvidas en 2019 e a desenvolver en 2020.

IV.- Aprobación do orzamento para o ano 2020.

V.- Altas e baixas de socios 2019.

VI.- Rolda de intervencións.

Asdo.: Antonio V Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

(Secretario) (Presidente)

Lugo, Castro Verde, a 17 de decembro de 2019

CONVOCATORIA ASEMBLEA 2020.docx

PROPOSTAS ACTIVIDADES 2020

RESUMO ANUAL DE ACTIVIDADES 2019