Desde a REDE GALEGA DE EDUCACIÓN E DESENVOLVEMENTO RURAL difúndese a seguinte información sobre a próxima xornada formativa europea verbo da “integración dos museos e os territorios na educación”, xornada que se desenvolverá na casa da Fundación Uxío Novoneyra en Parada do Courel, o vindeiro 9 de novembro. Agradécese participación e difusión