BREVE RESUMO DA XLI ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

NO SILENCIO O BERRO SECO

Sobrado dos Monxes, 8 DE SETEMBRO, 2018

1.- Apertura.

Temas musicais. O verde Gaio e Cómpre que nazan flores.

2.- Non estamos sós.

Diálogos do frade a a Romaxe ( os romeiros).

Interpretación de “ O carro”

3.- Reencontro do frade e a meiga.

Diálogos fraternais entre o Frade e a meiga .

Credo galego. Este vaise a aquel vaise.

Canción: Sementeira

4.- O Memorial de Xesús.

De Pedro Casaldádiga. Lembranza para moistas persoas e situacións sociais.

5.- Cantos ao longo da celebración.

-Canto do noso pai.
-Nesta irmandade.

-Magníficat irimego.

6.- O berro seco.

Momentos emocionantes en cada un dos tres berros, con intervencións e referencias á prisións, refuxiados, situación social e lingüística do noso pobo.

7.- Entrega do ramo.

Para o vindeiro ano a XLII Romaxe será en Vilalba.

8.- Himno Galego

Xantar

Festa

Con intervencións e Romualdo de Taboada e o grupo A Maristela de Sobrado, entre outros.

Oración e despedida.

Tivo lugar na esplendorosa igrexa do mosteiro.

Momentos emocionantes con intervencións de Xabi Blanco e o Sr. Prior do mosteiro de Sobrado.

Saúde, Tera e Lingua.

Setembro, 2018