CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro sábado, día 13 de xaneiro de 2018, ás 16:30 h. e ás 17:00 h. en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Monte Cubeiro, nº 38 – CP 27120 – Castro Verde.

Coa seguinte orde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (14-01-2017)

II.- Aprobación de contas ano 2017.

III.- Actividades desenvolvidas en 2017.

IV.- Proposta de actividades e orzamento para o ano 2018.

V.- Rolda de intervencións.

Asdo.: Antonio V. Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

Secretario Presidente

Lugo – Castro Verde, decembro de 2017

Convocatoria asemblea 2018 e cartaz roteiro.docx
Resumo actividades 2017 e propostas para 2018.docx