ACTOS PREVISTOS NOS VINDEIEROS MESES

AGOSTO

– 6 e 7 IRMANDEMENTO DOS CASTRO VERDES DA P.

IBÉRICA (CASTROVERDE DE CAMPOS – ZAMOARA)

(Comunicar participación antes do día 20 de xullo)

– 14 XI Ferira Artesá

(Comeremos na carballeira da Veiga do Olmo, cadaquén leva a súa comida)

SETEMBRO

-10 XXXIX Romaxe – PORTALÉN

(Comunicar participación antes do 3 de setembro)

Referencia:

https://irimegos.wordpress.com/2016/06/11/xxxix-romaxe-romaxe-2016/