O que queira participar ten que comunicalo antes do día 15 de outubro