Vaivéns da economía rural

Extínguense os hórreos, as silvas engolen os muíños… ¿Adeus cultura cereal? ¡Non estou seguro diso! Daquela analicemos:


Coas agras invadidas polos piñeiros e polos eucaliptais, en verdade que non é doado reciclalas, pero nostalxia das mallas si que nos queda, pois estamos rodeados de Concellos que incorporan aos seus festexos un relembro delas, e nalgún, incluso con malles, que é a evocación máis romántica posible. Pero non só é cuestión de romanticismo: Xa se tornou ao millo, con intensidade inusitada, favorecida por unha maquinaria ad hoc; nalgún lugar vólvese a ver trigo; centeos aínda non, pois o centeo é o pan dos pobres…; ¡era, ata que os dietéticos descubriron que o mellor pan é o integral, variado, mesturado!

Non estou polos monocultivos en terras feraces, de amplo espectro produtivo, que sempre conducen á saturación, como é visible na produción láctea, ¡salvo que transformemos, que nos asociemos para as transformacións, obtendo economías de escala! En todo caso hai que anticiparse ao mercado, a esa globalización que nos fai consumir leitugas importadas, “de plástico”, ¡coa de hortas posibles, dispoñibles, nesta “mesopotamia” do Val Verde!

Como este tema esixiría un volume de mil páxinas, ¡ou máis!, hoxe limitarei a vosa atención ao trasfego cereal: da agra á eira; da eira ao hórreo; do hórreo ao muíño; do muíño o forno… Para facernos unha idea desta actividade e deste abastecemento, vou tomar como antecedente, como mostra, un botón: A miña parroquia, Montecubeiro, que a mediados do século XVIII tiña, e declaraba, estes muíños, que vou citar co vocabulario e coa ortografía utilizada pola Real Junta de la Única Contribución. Buscar os seus “restos” detrás das palas da Concentración Parcelaria que vimos do gozar, ¿ou de padecer?, sería máis difícil que explorar un castro, así que, a falta de fotos, incorporemos a Internet os seus datos:

“Tamvien hai veinte y tres molinos arineros. Uno de una Muela al sitio da Cernada que muele con agua corriente la metad del año corresponde al dicho Cayetano do Río y consocios y produce al año treinta y tres rreales v.: Otro tanvien de una Muela al sitio de veiga rredonda que Muele con agua corriente seis meses al año. Pertenece a Antonio Palmeiro y consortes y rregulan su producto en treinta y tres rreales v.: Otro de una muela en el arroio que llaman dos Prados grandes muele con agua corriente la tercera parte del año y pertenece a Antonio Gonzalez y consortes Cuio Producto rregulan en veintidos rreales Vellon; otro asi mismo de una Muela al sitio da Esbaradoria que Muele con agua corriente todo el año y pertenece a Antonio da Pereira y consortes y rregulan su producto en setenta y seis rreales Vellon; otro de una Muela al sitio de Bustelo que Muele con agua Corriente siete meses al año Pertenece a Alonso da fonte y consortes y rregulan su producion en treinta y ocho rreales y medio Vn. Otro molino arinero de una Muela al sitio do Real que muele con agua corriente la mitad del año pertenece a a Antonio Gonzalez, Villarin y consortes y rregulan su producion en treinta y tres rreales Vellon: Otro molino arinero de una Muela aal sitio do rio da esbaradoira Muele con agua corriente todo el año y pertenece a Antonio Dominguez y Josepf ferreiro Cuia Producion rregulan en sesenta y seis Rv. Vellon. Otro Molino Arinero de una muela al sitio dos Gomez que muele con agua corriente todo el año pertenece a Alonso Gomez y consortes, y rregulan su producion en setenta y seis rreales Vellon: Otro Molino arinero de una Muela al sitio de Barrancas que Muele con agua Corriente todo el año: Pertenece a … (ilexible) da Veiga y consortes y regulan su Producto en sesenta y seis rreales Vellon: Otro Molino Arinero de una Muela al sitio nombrado de avajo que muele con agua corriente todo el año pertenece a Andres da Graña y consortes y rregulan su producto en sesenta y seis rreales Vellon: otro Molino arinero de una Muela al sitio do Real que muele con agua corriente todo el año pertenece a Antonio Gonzalez y consortes y rregulan su producto en sesenta y seis rreales Vellon: Otro Molino arinero de una Muela al sitio de outeiro que muele con agua corriente ocho meses al año pertenece a Ignacio da Fonte y consortes y rregulan su producto en quarenta y queatro rreales vellon: otro Molino arinero de una muela al sitio de avajo que pertenece a Bernardo Gonzalez y consortes Muele con agua corriente todo el año y rregulan su producto en sesenta y seis reales V. Otro Molino arinero de una Muela al sitio das Cabozas Pertenece a Francisco Piñeira y consortes y Muele con agua corriente todo el año Cuio Producto rregulan en sesenta y seis Reales Vellón: Otro Molino Arinero de una Muela al sitio de Azumara que muele con agua corriente todo el año pertenece ynsolidum a Joseph Corton y rregulan su producto en sesenta y seis rreales vellon: Otro Molino Arinero al sitio da Moa muele con agua corriente la mitad del año Pertenece Ynsolidum a Juan Gonz y rregulan su producto en treinta y tres rreales Vellon: Otro Molino arinero de una Muela al sitio de Pacio que pertenece a Domingo Penelas y consortes Muele con agua Corriente seis meses al año y rregulan su producto en treinta y tres rreales Vellon: Otro Molino Arinero de una Muela al sitio de lonza que Muele con agua corriente todo el año pertenece a Domingo Fernandez y consortes y rregulan su producto en sesenta y seis rreales Vellon: Otro Molino arinero de una Muela al sitio de liñarede que muele con agua corriente la mitad del año corresponde a Domingo Sarceda y consortes cuio producto regulan en treinta y tres rreales Vellon: Otro Molino Arinero de una Muela al sitio do Penedo que muele con agua corriente seis meses al año pertenece ynsolidum a Domingo Gonzalez y rregulan su produción en treinta y tres Reales Vellon Otro Molino Arinero de una Muela al sitio do Rio que muele con agua corriente quatro meses al año pertenece a Domingo Alvarez y Froilan Corton y rregulan su producto en veinte y dos rreales Vellon: Otros dos molinos uno al sitio de escouredo de Antonio Pal rregulado en treinta y tres rreales y otro al sitio da rrega que quarenta y quatro rreales de Pedro Otero…”

¡Montecubeiro, con 23 muíños, e ningunha muiñeira que pasase á Historia, que eu saiba! Terei que preguntarlles aos de Zuncurrundullo… De confirmarse esta carencia, haberá que deducir que, ou non as deixaban ir soas ao muíño, ou bailaban no adro, e só no adro, cos frades de ollo avizor, de “carabina”. (Don Benito, aquel gran Párroco da posguerra, nos seus días mantivo, conservou, aquel costume…, escudriñando os arredores do torreiro cunha lanterna de pilas que lle trouxera un Cubano, un bo amigo seu, con sona de moceiro, e por ende, experimentado! ¡O témpora, o mores!)


Xosé María Gómez Vilabella