Prezados amigos:
Como xa sabedes, polo mes de decembro enviamos unhas fichas para recoller nelas certas características do noso territorio.
A finalidade destas fichas era poder ter unha base de datos fiable a partir da cal poder planificar actuacións. Pero a maiores, tamén se pretendía ter todos eses datos para completar un visor web que se está a desenvolver para este Proxecto, no cal, poidan xeorreferenciarse todos os puntos de interese que se indicaban.
É por isto que nos gustaría contar co voso apoio para completar ese visor da mellor maneira posible, e que mellor xeito que reunindo as fotografías que teñades dos lugares ou elementos patrimoniais que para vos sexan dun valor importante no voso concello.
É importante que se podedes, as xeorreferenciedes, é dicir, que nos indiquedes as coordenadas xeográficas que teñen os lugares ou elementos dos que nos enviades as fotos. Para facelo dun xeito sinxelo e que despois valla para enviar aos xestores do visor, o máis recomendable é recoller as coordenadas nunha folla de excell, indicando nunha columna o nome do lugar ou elemento e nas duas seguintes as súas coordenadas (son válidas tanto as UTM como as xeográficas) . Para obter estas coordenadas será sinxelo para aqueles que manexedes o SIXPAC ou o Googleearth.
Recibide un cordial saúdo.

Asociación Terras de Lugo CONVOCA:
a todos os membros da Xunta Directiva, á reunión que terá lugar o mércores 10 de febreiro de 2010 ás 19:45 h, no local administrativo, sito en Lg. Torre nº1 (antiga escola de Orbazai), San Miguel de Orbazai, segundo a seguinte
ORDE DO DÍA:
1. Lectura da acta da xuntanza anterior.
2. Situación económica e financeira da Asociación.
3. Información sobre a evolución da Rede Rural Galega.
4. Planificación da Xornada de convivencia da Asociación.
5. Proposta proxecto “RED DE ESPACIOS AMBIENTALMENTE COMPETITIVOS”.
6. Desenvolvemento do Proxecto de Adquisición de Capacidades e Promoción do Territorio, dentro da medida 4.3.1.B. (Ruta das Feiras).
7. Rolda de intervencións.

Xerencia Asoc Terras de Lugo