Nova data: Sábado, día 23 de xaneiro de 2010

ROTEIRO desde O Mesón de Fraiás – San Paio – Paderne – Romeán ata Bascuas. REIVINDICANDO Alternativas e ASPECTOS DO CAMIÑO PRIMITIVO entre Castroverde e Lugo:

Obxectivos: Reivindicar variantes do Camiño Primitivo e visualizar/denunciar as desfeitas no Camiño desde O Mesón a Bascuas por Paderne.

Ás 9:45 h. Saída desde a Igrexa de San Paio ( a 16 Km. de Lugo)
Ás 10:00 h. –No Mesón de Fraiás.
Remate arredor das 14:00 h.
Visita e camiñata por varios puntos alternativos ao Camiño Primitivo ata Bascuas…
Recomendacións: Levar calzado axeitado

Nota: avisar antes do día 20 de xaneiro, xoves, xantaremos nun restaurante da vila.
Avisar no correo electrónico ou no teléfono habitual

Saúdos.
Manolo Muñiz