A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE PROPÓN QUE O NOVO HOSPITAL LEVE O NOME DE
HOSPITAL XERAL “CAMIÑO PRIMITIVO”

Para iso, o noso Presidente presentou, en representación da Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde, ante a sra Delegada da Xunta en Lugo e o sr Xefe Territorial da Consellería de Cultura en Lugo o seguinte escrito:


………………………….

EXPÓN:


Que estando para rematar as obras do novo hospital de Lugo, diríximonos á V.I. para que o nome do hospital teña que ver coa vella tradición dos hospitais que balizaban, e balizan aínda, o Camiño Xacobeo, e que sendo O Camiño Primitivo o que pasa case pola súa porta, parécenos indicado un nome, que teña que ver coa ruta xacobea, polo que


SOLICITO:

Que desde a esta Delegación de Lugo se promova o nome de:
HOSPITAL XERAL “CAMIÑO PRIMITIVO” para o novo hospital
;


Agardando que a nos petición poida terse en conta, reciba un cordial saúdo.


Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro
Castroverde, a 21 de xullo de 2009