PARTICIPACIÓN NA
IVª FEIRA GASTRÓNOMICA-ARTESANAL

DAS ASOCIACIÓNS CULTURAIS
ESPALLADOIRA

E
AMIGOS DO PATRIMONIO,
ÁMBALAS DÚAS DE CASTROVERDECon motivo da celebración dos vintecinco anos da Asociación Espalladoira, únese á comemoración, a Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde.

A Asociación Espalladoira realizará:
UNHA MOSTRA GRÁFICA DOS 25 ANOS da maior parte das Actividades desenvolvidas nestes anos, nun pendello e casa da feira.

A Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde terá:
Como vén sendo habitual, nos pendellos da feira expoñerá as actividades que desenvolveu ao longo destes anos.

Ao mesmo tempo, no Salón de Plenos (no baixo) da Casa do Concello fará varias proxeccións de : Terras de Castroverde, Camiño Primitivo polo Concello de Castroverde e Roteiros polo concello, a partir das 10:30 horas ata as 14:00h. e pola tarde a partir das 17:00 horas, sempre que haxa asistentes.

A partir das 14 horas haberá unha comida de ámbalas asociacións para celebrar os vintecinco anos de Espalladoira nun local da Vila. Os que queiran participar na comida, teñen que comunicalo antes do día 15 de agosto nos teléfonos das asociacións

Asdo.: Manuel Varela Gorgoso e Manolo Muñiz Besteiro (presidentes de ámbalas dúas asociacións)
Castroverde, a finais de xullo, de 2009