Porto – Faro de Bares
SÁBADO, 11 DE XULLO

Ás 10:00 h, no porto de Bares

Organizarse para ir en coches particulares, a non ser
que haxa 15 persoas que saían de Castroverde ou Lugo.
Percorrido ver mapa que se achega.
Uns 7 quilómetros aproximadamente.

Ás 14:00 h, Xantar nun restaurante da zona.

Avisar antes do 9 de xullo, xoves.
Saúdos.
Manolo Muñiz