“Os primeiros pasos dunha Galicia nova”
artigo de Ramón Piñeiro