RESUME ACTIVIDADES 2007

.- Todas as Actividades estiveron encamiñadas a promocionar e protexer o noso
Concello

Xaneiro
1.- Roteiro: Córneas – A Meda – Barredo – Ata o Camiño Primitivo
Realizado o día (13-01-07)
A partir desta visita comezamos a traballar na protección dos cumios de
Pena Branca, Pico do Outeiro e outros cumes de interese da zona na
Parroquia de Barredo e A Meda. Teñamos en connta a proximidade do
Camiño Primitivo.  

Febreiro
2.- Roteiro: Forno da Vella – Santa Xuliana – Gracián – Paderne (Por aquí pasaba unha derivación do Camiño Primitivo) e de Paderne a Soutomerille.
Realizado (10-02- 06)

Marzo
3 .- Realizar unha xornada de lectura de obras diversas e con diferentes autores, no CPI
de Castroverde, en torno ao día da muller trablladora, e presentación do libro As feiras de Castroverde non século XX. Realizado (09-03-07)
4.- Roteiro Francelos – Castedo – Serés ata Penalonga (no Camiño Primitivo), ou ben,
de Serés a Bolaño – San Martín de Bolaño (por onde ía o antigo Camiño Primtivo)
Realizado (10-03-07)
5.- Presentación oficial do libro As feiras de Castroverde . Realizado (15-03-07)
6.- Saúdo á primavera desde o Camiño Primitivo en Castroverde e Soutomerille.
Lectura de poemas Realizado (21-03-07)
7.- Visita á zona de Vedra-Silleda para ver a restauración de muíños,
xunto con outra asociaión os Muiñeiros. Realizado (24-03-07)

Abril
8.- Viaxe Cultural por Galicia:
Día 3 de abril
– Visita ao Parlamento. Visita ao Museo do Pobo Galego. Visita á Catedral.
– Pernoctar nunha zona preto de Pontevedra.
Día 4 abril
Visita a Lourizán . Visita ao museo e cidade de Pontevedra.
9.- Roteiro das igrexas románicas, castros, mazos e muíños:
d.1.-) Espasande –Goi – Tórdea – Uríz …) xunto coa Asoc. Arcas de Sarria
Realizado (21-04-07)
Maio
10.- Roteiro por outros lugares: A Marronda; Fonteo – Cortevella
Coa Asoc. Francisco Lanza de Ribadeo. Realizado pola mañá ( 17 -05-06)
 .- Actos da conmemoración dos 550 anos de Vilabade, 17 de maio de 2007, pola
tarde.
11.- A Asociación participou nas Xornadas de ADEGA en defensa do Patrimonio
paisaxístico do Courel. Realizado 12, 13 de maio

Xuño
12.- Roteiro pola zona de Furís-Paramo (Carballal de Furís) . Realizado (23-06-07)

Xullo
13.- Participar nos Actos da conmemoración dos 550 anos de Vilabade .
Realizado 14 de xullo de 2007  

Agosto
14.- Roteiro por Barreiros ata os Castros. Xunto co grupo de Pena Tallada, da Asoc.
Francisco Lanza de Ribadeo. Realizado (04-08-07)
15.- Actos de Irmandamento entre os Castroverdes da Península Ibérica: Castro Verde de Beja (Portugal), Castroverde de Campos (Zamora), Castroverde de Cerrato (Valladolid) e o noso Castroverde.
Actos celebrados os días : 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2007
Setembro
16.- Participar coa Asoc. Arume do Corgo en Roeteiros e conferencias.
Realizado (1 e 2 –09-07)
17.- Roteiro por Redes-Ares e Mugardos. Realiazdo (15-09-07)
18.- Facer de “guias” nunha visita que fixo a Asoc. Fonte da Xonza de Friol a Castroverede. Visita a : Soutomerille, Campo da feira, Torre de homenaxe, Mirador e Vilabade.
Realizado (28-09-07)  
Outubro
19.- Participar en Actos celebrados pola Escola de Arquitectura da Coruña no lugar de
Redes. Realizado 20-10-07)
20.- Roteiro polo Courel, xunto coa Asoc. Arcas de Sárria, onde ele fixeron de guiras.
Realizado (27-10-07)
Novembro
21.- Roteiro polo Camiño Primitivo; Castroverde- San Miguel- Penalonga, e desde aquí subir a Recesende para limpar os sartegos desta parroquia e os da parroquia de Goi, e colocar indicadores dos monumentos funerarios.
Realizado o día (10-11-07)
Decembro
22.- Visita Castroverde de Campos para agradecer e continuar coa idea dos Irmandamentos encamiñados, asinados en agosto deste ano 2007. Realizado (01-12-07)
23.- Roteiro para despdir o ano: Vilabade –Vilalle (por onde ía o antigo trazado do
Camiño Primitivo) – Frairía – Masoucos – O Albardeiro.
Realizado (15-12-07)

Todas estas actividades poden verse en:
https://amigosdopatrimoniodecastroverde.gal/

E para que así conste, asina

Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro
(Presidente)

En Castsroverde –Lugo, a 20 de decembro de 2007