Carta dos Irmandamentos entre os Castroverdes de España e Portugal.

O Concello de Castroverde de Lugo e a Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde, promotora dos Irmandamentos, agradecen a os Concellos de Castroverde de Campos de Zamora, Castroverde de Cerrato de Valladolid e Castroverde de Beja en Portugal a súa presenza entre nós, e a aceptación destes irmandamentos. Os Amigos do Patrimonio de Castroverde desexamos saúde a tódolos veciños dos catro concellos e un fructuoso irmandamento. Grazas.