Referencia de prensa da viaxe cultural á cidade da Coruña o pasado día 8 de xuño.