ROTEIRO POR ARREDORES DE CASTRO VERDE

Sábado-13-01-2024

-10:00 h. en Castro Verde

-10:30 h. Camiñada desde Castro Verde, Penas de San Lázaro, Camiño de

Barrio, Bolaño (As Lagas, Quiosco da música, Forno do Cal, Igrexa),

volta a Castro Verde polo Codesal. (Todo isto dependerá do tempo e

do estado dos camiños)

-14:00 h. Xantar.(Arredor desa hora)

-16:00 h. No Concello Vello. Asemblea 2024.

Aclaracións:

Comunicade asistencia, por saber o número de persoas, antes do día10 de xaneiro. Xantaremos nun restaurante da vila.

Percorrido duns 7 ou 8 km. Dificultade baixa. Levar calzado axeitado.

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA2024

ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTRO VERDE

Convócanseás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro

Día 13 de xaneiro, sábado, de 2023 ás 15:30 h. e ás 016:00 horas enprimeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde. Coa seguinteorde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21-01-23).

II.- Aprobación de contas ano 2023.

III.-Actividades desenvolvidas en 2023 e a desenvolver en 2024.

IV.- Aprobación do orzamento para o ano 2024.

V.- Altas e baixas de socios 2023.

VI.-Cuestións varias:

Publicacións pendentes.

Nomear socios de Honra.

Continuar formando parte da Plataforma “Queremos Galego”

Continuar formando parte da Plataforma “EÓLICA SI, PERO NON ASÍ”

Continuar reivindicando o Patrimonio. Torre da Fortaleza, Soutomerille, Monte Cubeiro, igrexa de Cellán de Mosteiro, Capelas varias…

VIII.-Rolda de intervencións.

Asdo.: Antonio V Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

(Secretario) (Presidente)

Lugo, Castro Verde, decembro de 2023

ROTEIRO POR ARREDORES DE CASTRO VERDE 13-01-2024.pdf
CONVOCATORIA DA ASEMBLEA 2024.pdf
RESUMOS ACTIVIDADES ANUAIS 2023.docx
PROPOSTA DE ACTIVIDADES 2024.docx