RECOÑECEMENTO AO SOCIO DE HONRA D. XESÚS A. MONTERO