Neste roteiro hai zonas con complicacións, chegando a Tórdea e entre a Pumarega e o Campairo.