DESBROCE DA ENTRADA Á COVA DA VALIÑA E SARTEGOS DE RECESENDE