PROGRAMA: XIII ENCONTRO DE ASOCIACIÓNS O Corgo

10:00 h Recepción de Asociacións en Castrillón. Explicación do conxunto de Castrillón e contextualización da Vía Künig.
10:30 h Inicio da Vía Künig (km 0).
11:15 h Recollida do “grupo paseo” na Casa de Díaz de Serín (km
2,75).
11:30 h Aperitivo no Centro Sociocultural (km 4,6).
12:00 h Reinicio da marcha.
13:00 h Recollida dos “cansos” na carballeira de Arxemil (km 9).
13:30 h Remate (aproximado) da ruta en Coeo (km 11,8).
14:00 h Xantar na Torre de Núñez.
18:00 h Actuación de Avelino González: “Contos para facer a
dixestión”.
19:00 h Despedida.