Outras imaxes de Ricardo Polín dando a coñecer o noso Patrimonio Inmaterial.