Nestes días de finais de outubro, comenzouse a realizar o mantemento dos roteiros, principalmente naqueles roteiros onde se via implantar unha sinalizacíon intelixente.
Comenzando polo roteiro de Soutomerille. Achegamos imaxes.