Contiúan as novas arredor dos destrozos no cemiterio de Soutomerille.