CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA2022

Convócanseás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeirodía 15 de xaneiro, sábado, de 2022 ás 15:30h. e ás 16:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente, na Casa do Concello Vello de Castro Verde, Travesía de Montecubeiro, nº 38 CP-27120-Castroverde.

Coa seguinteorde do día:

I.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (16-01-2021).

II.- Aprobación de contas ano 2021.

III.-Actividades desenvolvidas en 2021 e a desenvolver en 2022.

IV.- Aprobación do orzamento para o ano 2022.

V.- Altas e baixas de socios.

VI.- Fusión con outras entidades sen ánimo de lucro do concello de Castroverde.

VI.- Cuestións varias:

a) Homenaxe a Paco Pestana

b) Continuar formando parte da Plataforma “Queremos Galego”

c) Continuar formando parte da Plataforma “EÓLICA SI, PERO NON ASÍ”

d) Continurar formando parte da Plataforma “Lugo cara o Miño”

VII.-Rolda de intervencións.

Lugo, Castro Verde, a finais de decembro de 2021

Asdo.: Antonio V Figueroa Paz Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

(Secretario) (Presidente)

CONVOCATORIA ASEMBLEA 2022.pdf
RESUMO ACTIVIDADES 2021 E PROPOSTAS 2022.pdf
ROTEIRO POLA SERRA DA VACARIZA- 15-01-2022.pdf
Bo Nadal.pdf