Parabéns D. Manuel Varela Gorgoso, Paco Pestana e Ricardo Polín.
Unha aperta.