BREVE RESUMO DA XLII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

“Ferrados de corazón”

Vilalba, 14 DE SETEMBRO, 2019

1.- APERTURA. (Temas musicais)

Con referencias á TERRA CHÁ.

2.- COS PÉS NA TERRA

Diálogos entre Carme e Martiño. Cantos do credo galego e O Carro.

3.- MOSTRAXES DA VIDA .

A POETA

Referencias ao queixo. Poesía “CHAIRA” de María Xosé Lamas.

A Queixeira/o de San Simón.

Canto: O Vedegaio. (Peza tradicional portuguesa)

O Funcioanrio de prisións.

Un día.

O Crego.

Canto de a rumboia.

4.- MEMORIA DO GRAN SERVIDOR, XESÚS DE NAZARÉ.

Cantos de O noso pai e Cómpre que nazan flores.

5.- O berro seco.

Momentos emocionantes en cada un dos tres berros, con intervencións e referencias á prisións, refuxiados, situación social e lingüística do noso pobo.

6.- Entrega do ramo.

Para o vindeiro ano a XLIII Romaxe será que será en Arzúa.

8.- Himno Galego

Xantar

Pola tarde

Festa e percorrido polo paseo dos soños.

Oración e despedida ao pé do río Madalena.

Saúde, Tera e Lingua.

Setembro, 2019

RESUM0 XLII ROMAXE.docx