Boa tarde!
Achego  os principais puntos que se trataron na Asemblea Extraordinaria que tivo lugar onte, día 4 de xullo, en Castro Verde.

O principal punto era o orzamento participativo

    – Orzamento participativo. Deputación de Lugo

    Comenza a Asemblea informando brevemente, das áreas de xestión no reparto do orzamento na Deputación Provincial para o vindeiro ano 2015, participando varios membros, foronse concretando estes catro puntos, dos once propostos, que logo se someteron á votación quedando o resultado como segue:
     
1) Promoción de Políticas Demográficas: Políticas de freo á despoboamento que sofre a provincia con 20 votos a favor.

2) Fomento do Emprego: Promoción de políticas activas que favorezan a inserción laboral das persoas desempregadas con 19 votos.

3) Desenvolvemento de Políticas Sociais: Atención a persoas desfavorecidas, dependentes o en situación de exclusión social con 18 votos.

4) Coidado do Medio ambiente: Fomento do desenvolvemento sostible e protección dos  recursos naturais con só 16 votos.

Estas propostas levaranse á reunión que terá lugar, o día 31 de xullo na Deputación Provincial.

          En rolda de intervencións tratáronse os seguintes temas.

Banca Ética, expuxéronse os principais obxectivos e informouse das
   xornadas que terán lugar non mes de outubro. A partir de aí a
   asociación levará este apartado á Asemblea Xeral ordinaria.
-Información do Foro do Camiño.
Solicitudes ao Concello:   o caso de X. María Fórneas Besteiro  e
  Manuel Cordero e outras solicitudes.
           -Finalmente, lamentouse  o aprazamento da celebración  do
              Irmandamento, que este ano correspondía ao noso Concello. Segundo
              o Sr. Alcalde por razóns da crise no se celebrará.

Actividades de verán:

–  XULLO, MES DE SANTIAGO OU DA SEGA.
             – 12 de xullo. Convivio da Cultura Galega. Fundación Manuel María
             – 20 de xullo.  Colaborar na Carreira popular.
               -Posibilidade de facer unha viaxe pola costa de Lugo ou
                                   zona de Ares – Mugardos. Finais de xullo.
           PROGRAMA CULTURA ABERTA durante do mes de xullo na
            Deputación de Lugo. (Ver programa non blog amigos do patrimonio)    –        
–  AGOSTO
              – 16 ROTEIRO: O CÁDAVO – VILABADE POR VILASELLE
              – 17 Parcipación na FEIRA ARTESÁ
SETEMBRO
            – 13 de setembro:  ROMAXE E TEATRO Grupo Rebuldeira.
Estes foron os principais puntos que se trataron.
Saúde, Terra e Lingua
Manolo Muñiz