Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o vindeiro
día 4  de xullo, venres, de 2014   ás 19:30  horas, e ás  20:00 horas en primeira e segunda convocatoria respectivamente,  na Casa do Concello Vello de Castroverde,  Travesía de Montecubeiro, nº 38       CP-27120-Castroverde.  
Coa seguinte orde do día:
I.- Orzamento participativo. Deputación de Lugo
II.- Fiare (Banca Ética)
III.- Rolda de intervencións.
   Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro
Lugo, Castro Verde, a  19   de  xuño de 2014
DELEGACIÓN DE VOTO
ASEMBLEA EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE (  004-07-2014)
Eu,………………………………………………………………………con D.N.I. …………………
DELEGO OU MEU VOTO EN:
D./ Dona: …………………………………………………………………………….
                Asdo.: ……………………………………………………

En, …………………………a……………de……………………………………de 2014