A continuación deixamos constancia gráfica da visita de dúas asociaicóns que visitaraon hoxe domingo A Cova da Valiña, Forno do cal, As lagas e O Quiosco da música. Pola tarde visitaron a Torre da Fortaleza.

No palco da música de Bolaño

No camiño do Forno da Cal

Preto da ponte de Bolaño

Diante do Forno do Cal en Bolaño