ARA ADICADA A MITRA, EXHIBIDA NA EXPOSICIÓN. Foto Blog LVCVS AVGUSTI  


Vémonos un pouco antes das 19:00 h. ao lado do Vicerritorado, ao pé da Muralla na rampa da Porta de Santiago.

Referencias e enlaces:

A exposición de “Domus de Mitreo” permanecerá aberta ata que estea finalizada a musealización dos achados que saíron á luz durante as obras de rehabilitación do Pazo de Montenegro en Lugo -sé administrativa do vicerreitorado- e do seu edificio cultural anexo.

A mostra permite facer un repaso á vida cotiá dos donos da domus que no seu día estivo alí asentada. O eixe central é a ara de granito que pon de manifesto que esa gran casa propiedade dun oficial do exército romano albergou un templo dedicado ao culto a Mitra, divinidad orixinaria de Persia.

Figuran ademais moedas; cerámica; vidro; ósos de fauna tan exótica como dromedarios; útiles elaborados con estes, como agullas para o peiteado das mulleres e para coser, e pezas metálicas, como as fibelas de cinto, botóns, selos de correspondencia ou material cirúrxico.

Pero non só recolle vestixios da época romana, tamén os hai da Idade Media, como dúas esqueletos humanos, que foron os que espertaron máis expectación entre os primeiros visitantes da exposición. Son unha proba da existencia dunha necrópole.

Aínda non se pode visitar a zona arqueolóxica in situ,pero xa que estaba tan emocionado en visitar este achado e eramos 3 persoas nada máis para velo, o coordinador decidiu (todo o intre connosco como non) deixarnos baixar á zona arqueolóxica e poder ver os achados nós mesmos.

Non puiden sacar máis fotos xa que para empezar non podiamos baixar alli,pero foi unha experiencia moi grata 🙂