23/03/2012 – Pablo Rodríguez / El Progreso (Lugo)
A Xunta de Galicia ultima os trámites para pór en funcionamento o albergue de peregrinos de Castroverde, a cuxa construción destinou un orzamento que superou os 600.000 euros.
Segundo informaron o Goberno autonómico, os traballos construtivos xa finalizaron hai semanas e adquiriuse tamén o equipamento, polo que para a entrada en funcionamento das instalacións, situadas xunto ao trazado do Camiño Primitivo, só requírese dun último trámite, o documento de final de obra no que debe figurar o visto e prace da Dirección Xeral de Patrimonio.