I.- ROTEIROS POLO CAMIÑO PRIMITIVO
Continuar facendo roteiros polo Camiño Primitivo e alternativas:
      a) Desde  A Vacariza a Castroverde pola Freiría. (Febreiro)
      b) Potenciación  do Camiño no noso concello. Recuperación, sinalización  
          do patrimonio máis salientable no noso Concello: igrexas, fontes…


II.-  ROTEIROS POR OUTROS LUGARES
-Roteiros por Castroverde: 
– Roteiro Carballedo – Barredo (Alternativa)
 -Roteiro das Feiras . (Marzo)
– Roteiro con Arcas de Sarria. (Abril)
-Roteiro polo Concello de Castroverde xunto con outras asociacións. 
   Finais de  Maio (26-05-2012)
– Marcha Naviega,  17 de Xuño 2012
-Roteiro pola costa de Asturias e Lugo. (Figueiras- Castropol). Xullo 2012
-Participar na feira gastronómica-artesanal de Castroverde. Agosto 2012
– Encontro Irimego no noso Castroverde (8-09-2012)
– Encontro os Sendeiros Foz – 15 ou 22 de setembro 2012
– Meses de outubro, novembro e decembro continuar cos roteiros que queden 
   sen realizar.


III.- IRMANDAMENTOS
 -Encontro dos Castroverdes.  En Catro Verde  de Portugal. (Data sen determinar)

IV.- CONTINUAR CON PROXECTOS DE SINALIZACIÓN DE ROTEIROS E PUBICACIÓNS
Zona noroeste do Concello: San Cibrao Montecubeiro – Pena- 
                                                 Serés – Córneas – A Meda –Barredo.

Os roteiros tentaremos que sigan a ser o 2º sábado de mes, mais poida que haxa que cambialos por diversas circunstancias.

                       Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro          Asdo.: José Yáñez Basanta
                                          O presidente                                         O secretario      
                        
                    Lugo-Castroverde, a finais de 2011