Evidencia dos estragos no Monumento e a súa contorna, consecuencia da falta de mantemento e o deixamento das autoridades
Venres, 29 de abril ás 17:00 h. na igrexa de Soutomerille

A Asociación. Amigos do Patrimonio de Castroverde, perante o deterioro que se está a producir na contorna e igrexa de Soutomerille convoca unha rolda de prensa o día e hora citados arriba., ante a pasividade das autoridades civís e eclesiásticas.
Observamos como nestes últimos tempos a zona de Soutomerille está a degradarse, foi o día 10 deste mes cando descubrimos como estaba forzado o candeado da porta da igrexa, e segundo nos comunicaron foi roubada unha das pías, temendo que poidan producirse máis roubos e o deterioro vaia a máis queremos poñer en coñecemento da sociedade estes feitos, por non falarmos doutras agresións que son ben coñecidas por todos.

 
Manolo Muñiz 

ACTUALIZACIÓN:
Eco da convocatoria no PROGRESO de Lugo 
e
A VOZ de GALICIA