Celebramos o 80º aniversario da declaración como BIC do convento de San Francisco (sede do MPLugo), coas intervencións de 
Fernando Arribas
Mercedes Salvador
César Carnero
Aurelia Balseiro
Repoñemos o documental:
A arte que se pisa. 
Jesús Amor Vázquez, 
artífice do pavimento do claustro de San Francisco.
Nova poesía dun poeta novo: 
Luís López Alonso
Música: 
Begoña Lorenzo
Iago Mouriño
E outras sección habituais como a entrega de diplomas a amigos/as da revista