I.- ROTEIROS POLO CAMIÑO PRIMITIVO 

Continuar facendo roteiros polo Camiño Primitivo. 

a) Desde Melide a Santiago e por outros lugares. 

b) Potenciación  do Camiño no noso concello. Recuperación, sinalización do patrimonio máis salientable no noso Concello: igrexas, fontes…

II.-  ROTEIROS POR OUTROS LUGARES
-Roteiros por Catroverde:  Roteiro dos muíños, Roteiro das feiras e Rotieiros por outros lugares (Montecubeiro –Pena-Serés-Córneas- A Meda –Barredo. ( xaneiro-febreiro-marzo)
– Roteiro con Arcas de Sarria. Abril
-Roteiro polo Concello do Corgo xunto con outras asociacións. Finais de  Maio (28-05-2011)
– Ruta Naviega,  19 de Xuño 2011
-Roteiro pola costa de Asturias e Lugo. (Figueiras- Castropol). Xullo 2011
-Participar na feira gastronómica-artesanal de Castroverde. Agosto 2011
– Encontro os Sendeiros Foz – 24 de setembro 2011
-Asistir á romaxe dos Irimegos a celebrar en Vilagarcía IIº sábado de  
  Setembro de  2011.

III.- IRMANDAMENTOS

-Encontro dos Castroverdes. Se non se compromete Castroverde do Cerrato, corresponderíalle ao noso Catro Verde realizar o acto de Irmandamento. Mediados do mes de xullo.

IV.- ACTIVIDADES NO CPI SUMARIO

            – Aspectos arredor da Nosa Lingua e Literatura e, o Camiño Primitivo.
– Presentación de Itinerarios polo concello de Castro Verde, comenzando 
  polo    Camiño Primitivo.
             – Club de lectura.

V.- CONTINUAR CON PROXECTOS DE SINALIZACIÓN DE ROTEIROS

Zona noroeste do Concello: Montecubeiro – Serés – Córneas –A Meda -Barredo
Os roteiros tentaremos que siga a ser o 2º sábado de mes, mais poida que haxa que cambialos por diversas circunstancias.
                            Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro          Asdo.: José Yáñez Basanta
                                          O presidente                                       O secretario     
Lugo-Castroverde, a finais de 2010