Saída de Castroverde ás 9:30 h.

-Visitando os muíños do Ferradal en Francelos (camiñata curta, duns 5 quilómetros) ata o de Pestana en San Miguel.Visita ao muíño Veiga en Montecubeiro e de Lamela en Rodinso,(en autobús), se andamos ben de tempo, baixamos camiñando ata Castroverde.

-Xantar arredor das 14:00 h. (Avisar antes do día 10 de marzo)

Pola tarde Asemblea extraordinaria

Nota: avisar antes do martes, 10 de marzo, xentaremos nun restaurante da zona

Avisar no correo electrónico ou no teléfono habitual

Saúdos. Manolo Muñiz