O CAMIÑO PRIMITIVO POR CASTROVERDE

REFERENCIA AOS CAMIÑOS A SANTIAGO EN XERAL

SANTIAGO: APÓSTOLO, PEREGRINO E SANTIAGO MATAMOUROS

O CAMIÑO PRIMITIVO, O MÁIS ANTIGO CON REFERENCIAS Á FUNDACIÓN DE LUGO, SANTALLA DE BÓVEDA, SOUTOMERILLE, SAN MARTIÑO DE BOLAÑO, ENTRE OUTROS LUGARES.

IMPORTANCIA DO CAMIÑO, MAIS NON SÓ O QUE É O CAMIÑO EN SI, SENÓN DA SÚA CONTORNA, QUE NON SON SÓ OS TRINTA METROS NA SÚA POSIBLE DELIMITACIÓN O QUE HAI QUE PROTEXER, SENÓN QUE PODEN SER 300 METROS OU TRES QUILÓMETROS A PROTEXER O QUE NÓS, CAMIÑANTESM POIDAMOS VER, PERCIBIR POLOS SENTIDOS.

OUTRO DOS ASPECTO; CAMBIO NAS CONSTRUCIÓNS, CAMBIOS DA LINGUA, AO LONGO DO CAMIÑO, XA QUE O CAMIÑO PERCORRE OS TRES BLOQUES LINGÜÍSTICOS DO GALEGO DESDE O ESTE, BLOQUE ORIENTAL ATA O OESTE, BLOQUE OCCIDENTAL, PASANDO POLO CENTRAL, ESTANDO NÓS, CASTROVERDE, NUNHA ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE O BLOQUE CENTRAL E ORIENTAL, ETC.

LOGO, O CAMIÑO POLO NOSO CONCELLO, DESDE A VACARIZA A SOUTOMERILLE. A ENTRADA POR VILABADE E AS SÚAS VARIANTES, BRVE ALUSIÓN Á CAPELA DO CARME, IGREXA DE VILABADE E PAZO. CASTOROVERDE E A SÚA CONTORNA, SAN MARTIñO DE BOLAñO, CASTIÑEIRO DE RIAZOR, CAMPO DA FEIRA, A FORTALEZA, SAN MIGUEL DO CAMIñO, SARTEGOS DE RECESENDE, AS FONTES, AS ÁRBORES, SOUTO DE TORRES, O MESÓN DE FRAIÁS, MOREIRA, VILAR, SOUTOMERILLE, SOUTOMERILLE COMO ÚLTIMO LUGAR DO CONCELLO DE CASTROVERDE, A SÚA IMPORTANCIA E SIGNIFICADO SIMBÓLICO, CON ALUSIÓN AO ROTEIRO SINALADO O ANO PASADO.

REMATANDO, CON REFERENCIAS A OVIEDO, GRANDAS DE SALIME, FONSAGRADA E FINALMENTE UN PEQUENO PERCORRIDO POLA CATEDRAL DE SANTIAGO E PRAZAS QUE A CONFORMAN.

SAÚDE. MANOLO MUÑIZ