Tratáronse os seguites temas:

1.– En primeiro, benvida e acollida dos participantes 2.– Actividades desenvolvidas durante o ano 2009 e estado de contas. Neste apartado son de salientar; o comenzo de recollida dun censo de sabedores, a asistencia a varias das feiras que se desenvolveron nos diferentes Camiños de Santiago e o encontro que tivo lugar no concello da Capela de varias asociación preocupadas polo mundo rural. 3.– No plan de actividades para o ano 2010, subliñouse a necesidade de continuar coas actividades iniciadas, preocupando a financiación do traballo que desenvolva a persoa que teña que realizar os diferentes proxectos da U.R. G. 4.– Seguidamente fíxose a proposta da renovación da Xunta Directiva da U. R. G., comentar se propuxo outra candidatura formada por diferentes membros de distintas asociacións, onde se renovou a práctica totalidade da Directiva. 5.– No apatado de rogos e preguntas, salientouse o incremento des socias e socios, mais seguese a pedindo que hai necesidade de que se dea a coñecer a U. R.G. , sendo un proxecto aberto a toda á sociedade.

Saúde, Terra e Llingua.
A finais de Xaneiro de 2010
Manolo Muñiz