RESUME DAS ACTIVIDADES REALIZADAS
ANO 2009

I.- ROTEIROS POLO CAMIÑO PRIMITIVO E OUTRAS ALTERNATIVAS
a) Inauguración Roteiro de Soutomerille. Xaneiro, ou cando estea rematado para inauguración. INAUGURADO EN MAIO
b) Mesón de Fraiás – Nadela – Castiñeiro do Neto – Soutomerille – As Barancas. Outubro. REALIZADO EN MARZO
c) Mesón de Fraías-Casa do Zoqueiro-Paderne- Romeán- Báscuas.
Novembro / SUSTITUIDO ROTEIRO VÍA XIX. REALIZADO
d) Continuar facendo roteiros polo Camiño Primitivo. Desde Lugo ata
Melide.

XANEIRO POR LUGO,
FEBREIRO; LUGO SAN ROMÁN DA RETORTA.

REALIZADO
e) Roteiro polo Camiño Primitivo: 20 DECEMBRO.

II.- ROTEIROS POR OUTROS LUGARES

-Arrubial-Augalevada-Matela-comida-Resubil-Latadal-Couso-Pereira-Furís de
Arriba. Xunto coa Asociación Arcas de Sarria.
REALLIZADO a Finais de Abril
-Roteiro pola Foz das Aceas de Sarria, coa Asoc. Arcas de Saria.
Setembro – REALIZADO EN XUÑO
-Roteiro por Redes, comarca de Ferrol, xunto con outras asociacións.
REALIZADO EN Maio
-Fogontelle – Vilacote – RiomoL – Outeiro de Vellas- Miranda.
REALIZADO EN OUTUBRO.
-Roteiro dos muíños: Para completar as actividades do CPI. Finais de febreiro.

-Asistir á romaxe dos Irimegos.
REALIZADO EN SETEMBRO.

III.- IRMANDAMENTOS

-Encontro en Castro Verde do Alentejo.
NON HOUBO IRMANDAMENTO.

– EDICIÓN DO CATÁLOGO; ÉRASE UNHA VEZ CASTROVERDE

IV.- ACTIVIDADES NO CPI
SUMARIO

Vª ACTIVIDADE NO CPI DE CASTROVERDE // REALIZADO

ARREDOR DE:
A historia de Castroverde e Ciclo de : Os nosos Ríos
Conferencias:
a) A historia de Castroverde
Hortensio Sobrado: Historia de Castroverde: Dos primeiros poboadores á época dos pazos.
2 de febreiro (luns)
-Xosé Luís F. Sarceda: A parroquia de Vilabade.
27 de febreiro (venres)
Actuación músico-cultural:
-Xavier Blanco: A evolución dos instrumentos pobres.
11 de febreiro (mércores, ás 11:25 h.)
b) Ciclo de : Os nosos Ríos
-Daniel López Vispo : Os ríos na cultura e na economía de Galiza
18 de febreiro (mércores)
-Emilio Carral: Que é un Río?
20 de febreiro (venres)
V.- Viaxe cultural 6 e 7 de abril
Día 6: Visita ao mosteiro de Oseira- Ourense: Catedral, Museo, Burgas…
Comer e durmir en Ourense
Día 7: Visita a Celanova e Allariz REALIZADO

VI.- SINALAZACIÓN DOUTROS ROTEIROS
POLO CONCELLO DE
CASTROVERDE:

-Roteiro das Igrexas románicas. ESTAMOS NISO
Desde o Camiño Ancho:
Espasande –Goi – Tórdea – Uriz – A Pumarega –Cellán – Cellán de Calvos –Pereiramá –Camiño Ancho. (18 Km, aproximadamente)
OUTRAS ACTIVIDADES E COLABORACIÓNS:
COLABORACIÓN COAS ASOCIACIÓNS:
-Asociación TERRAS DE LUGO. ESTÁ A FUNCIONAR O GDR4.
-Exposición e presentación de Terras de Castroverde, na feira artesanal do 24 de agosto
-Presentación das actividades desenvolvidas pola Asociación na REVISTA ORAL Nº 19, DO MUSEO PROVINCIAL. Realizado o día, 23 de setembro.
-Colaboración coa Asoc. Espalladoira coincidindo coa celebración dos 25 anos. (24 de Agosto e 8 de novembro).
– Colaboración da Asociación na misa cantada na parroquia de Furís, día 4 de outubro.
– COLABORACIÓN COA U.R.G. (Universidade Rural Galega). Asistir ás xuntanzas

Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro Asdo.: Xosé Yáñez Basanta
O presidente: O Secretario:
Lugo-Castroverde, decembro de 2009