Estimados/Estimadas socias e socios da U.R.G.:
Dende a Universidade Rural Galega queremos informarvos de que a vindeira xuntanza celebrarase o sábado 26 de Setembro na Casa da Cultura de Melide ás 11:00 da mañá.

A Orde do Día será:
1.- Acollida e presentación.
2.- Explicación da orde do día.
3.- Explicación das actividades feitas.
4.- Accións futuras da U.R.G.
A) Fin do proxecto con o Xacobeo.
B) Situación económica.
B.1) Informe económico actual.
B.2) Economía. Perspectivas de futuro.
C) Perspectivas institucionais.
5.- Rogos e preguntas.

Sen máis e esperando a vosa participación, recibide un cordial saúdo.

Secundino García Mera
(Presidente da Universidade Rural Galega)