Ás 10:30 h
na Rotonda de Paderne.
Estrada Fonsagrda a uns 14-15 Km desde Lugo.

Percorrido: Roteiro de Soutomerille.

Ás 14:00 h
Xantar nun restaurante da vila (Arredor desa hora).

Para facilitar a organización:
Avisar antes do mércores, día 20 de maio polos medios habituáis.

Agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo.
Asdo.: Manolo Muñiz
Castroverde, a comenzos do mes de maio, de 2009